Sociaal domein

Home > Wonen en Leven > Sociaal domein

Sociaal domein

De meeste mensen in De Wolden redden zich zonder hulp van de gemeente. Toch is iedere inwoner potentiële klant of hulpverlener. De gemeente vindt het daarom belangrijk dat inwoners weten - of snel kunnen vinden - wat de gemeente doet op het terrein van de nieuw taken. De gemeente heeft de inwoners nodig, bijvoorbeeld als vrijwilliger en mantelzorger.

Wat verandert er voor u en uw gemeente?

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor drie nieuwe taken: zorg en ondersteuning aan langdurig zieken en ouderen, werk en inkomen, en jeugdhulp. Een deel van deze taken hadden zij nu ook al, een deel hebben ze overgenomen van de Rijksoverheid en van de provincie. We noemen dit de decentralisaties in het sociaal domein. Veranderingen op het gebied van zorg en ondersteuning, werk en inkomen en jeugd en ondersteuning.
De achterliggende gedachte: de gemeente zit het dichtst bij de inwoners en kunnen deze zorg effectiever en betaalbaar leveren. Uw gemeente is de laatste jaren hard aan de slag gegaan om goed voorbereid te zijn voor haar nieuwe taken. We werken samen met aanbieders, professionals, andere gemeenten en voor de ontwikkeling van nieuw beleid vragen wij adviesraden en inwoners om mee te denken. 
 

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie