Startpagina WMO

Startpagina WMO

Gezond meedoen

Gezond meedoen in De Wolden. Wat houdt dat in?
Een gezonde leefstijl, elkaar helpen en ondersteuning daar waar nodig!

In De Wolden vinden we het volgende belangrijk:

  • Voorkomen is beter dan genezen.
  • Inwoners zijn verantwoordelijk voor een gezonde leefstijl en het aanwenden van eigen kracht om samen met informele netwerken blijvend invulling te geven aan het leven en zelfredzaam te zijn.
  • Lukt het niet om jezelf op eigen kracht of met hulp van je omgeving te redden en is ondersteuning gewenst, dan wordt in overleg met de inwoner deze ondersteuning afgestemd. Dit gebeurt door de gemeente en andere organisaties.
  • Samen met de inwoner wordt gezocht naar een passende oplossing met als doel: zo veel mogelijk zelfredzaam zijn of weer worden.
  • Daar waar het om meervoudige problematiek gaat is coördinatie van ondersteuning aan de orde. De regie blijft altijd bij de inwoner.
  • Organisaties richten zich op het versterken van eigen kracht en netwerken van inwoners.
  • Organisaties zoeken samenwerking daar waar het de kracht van de dorpen versterkt.
  • Gemeente De Wolden heeft de regie over het bovenstaande proces en zal samen met de inwoners en organisaties proberen zo goed mogelijk invulling te geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet publieke gezondheid. We willen ‘samen in beweging’

Bij een verzoek om ondersteuning kijken we samen met de inwoner naar de situatie. Denken in resultaten is hierbij het uitgangspunt. 
De manier waarop het resultaat (bijvoorbeeld ‘het kunnen wonen in een schoon en leefbaar huis’) wordt bereikt kan sterk verschillen per situatie. Wat er toe doet is of er een oplossing gevonden wordt die past bij de individuele situatie van de inwoner en die tevens leidt tot het bereiken van het resultaat.
Dit heet met een moeilijk woord de 'compensatieplicht'. Wat voor de 1 dus een passende oplossing is hoeft dat niet bij de ander te zijn. 

Resultaten
De acht concrete resultaten worden als volgt omschreven:

· Iedere burger kan wonen in een schoon en leefbaar huis
· Iedere burger kan wonen in een voor hem/haar geschikt huis
· Iedere burger kan beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften
· Iedere burger kan beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding
· Iedere burger kan thuis zorgen voor kinderen die tothet gezin behoren
· Iedere burger kan zich verplaatsen in, om en nabij het huis
· Iedere burger kan zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel
· Iedere burger heeft de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten 
 

Onder ‘ondersteuning nodig?’ vindt u meer informatie.